MÁTRAALJA - RÓZSASZENTMÁRTON

ELADÓ VÁLYOGHÁZ

Fejlesztése

Az Új Széchenyi Terv keretében elnyert közel 342 millió Ft uniós támogatással csapadékvíz-elvezető hálózat és árapasztó záportározó került kiépítésre Rózsaszentmárton Község területén.

Rózsaszentmárton Községben befejeződtek a vízrendezéssel kapcsolatos munkálatok. A projekt keretében 9.143 m vízelvezető árok került kiépítésre, megépült egy 19.663 m3 árapasztó záportározó gát a Kisvölgyön valamint a csapadékvízzel leginkább veszélyeztetett utcák kétoldali árkai is burkolatot kaptak.

A munkálatok 2013. május 20-án befejeződtek és a területek átadásra kerültek.